Y-2016,15,14 Rahvusvaheline Krišna Teadvuse Ühing (ISKCON)

Te kõnnite mööda tänavat ja näete järsku enda ees erksates riietes tantsivaid inimesi, kes laulavad “Hare Krišna”.  Kindlasti tekivad teil küsimused: “Kes on need inimesed? Mida ja mille pärast nad laulavad? Miks näivad nad nii õnnelikena?”. Kas teid huvitab teada saada vastust?   

Meie olemegi needsamad  tantsivad ja laulvad inimesed. Oleme valmis vastama teie küsimustele  ja  avama mõningad saladused.  Me esindame Rahvusvahelist Krišna Teadvuse Ühingut, mille rajajaks on A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lihtsamalt öeldes oleme Krišna pühendunud. Rõõm tutvuda!

Me oleme suur ja lõbus seltskond erinevatest intelligentsetest, andekatest ning huvitavatest inimesestest. Meie vahel on palju säravaid, sügavaid ning imepäraseid isiksusi. Me õpime pidevalt ennast arendama ja püüame olla lahked, kaastundlikud ning ausad oma sõnades ja tegudes.

Täiendav teave: http://www.tempel.ee/

Rahvusvahelise Krišna Teadvuse Ühingu(ISKCON) festivalitelkide päevakava

Kaminasaalis  saate  kõigi kolme päeva jooksul  osa sellest,  mida  Krishnal on meile  anda.  Tegelik teenimine riituste ja  loengute ja muusikaga. (Täpsem teave vaadake lehekulje allosas.)

Mida tähendab Rahvusvaheline Krišna Teadvuse Ühing(ISKCON)?

Liikumise algataja ütleb selle kohta järgnevalt: “Rahvusvaheline  Krišna Teadvuse Ühing on eelkõige hariv asutus, mille eesmärgiks on õpetada vaimseid teadmisi.” Meie liikumise üheks filosoofiliseks aluseks on teadmine,  et  igaüks meist on Jumala igavene lahutamatu osake ehk hing. Jumalaarmastus on iga elusolendi loomulik algne seisund. Inimelu kõrgeim eesmärk, vaatamata  tema  rassile,  kodakondsusele ja  konfessionaalsele kuuluvusele on just sellise armastuse taasäratamine. Krišna teadvus ei ole  pealiskaudne  elufilosoofia, vaid iga elusolendi teadvuse algne seisund. Elusolend unustab oma algse ja igavese seose Jumalaga, kui ta puutub kokku materiaalse loodusega ja üritab selle üle valitseda. Krišna teadvuse praktiseerimine aitab taastada meie algse olemuse. Krišna teadvuse praktika ehk bhakti jooga on kõikide joogasüsteemide, teadmiste, meditatsiooni ja vaimsuse tuum. Tänu selle praktikale meie süda puhastub kõikidest halbadest omadustest.

Krišna teadvus annab meile:

 • Võimaluse elada õnnelikku ja tervet harmoonilist elu.

 • Entusiastlikud, kannatlikud ja kõrgete eluväärtustega ühiskonna liikmed.

 • Rahu ja heaolu kogu ühiskonnas ja hoolitsemine iga ühiskonna liikme eest.

 • Alternatiivi kuritegevuse vähendamiseks ja kurjategijate parandamiseks.

 • Stressi, depressiooni, psühholoogiliste haiguste ja häirete vähendamine. Füüsiliste haiguste vähendamine.

 • Alkoholismi, narkomaania, enesetappude, kõlvatuse taseme vähendamine.

 • Kõigi ühiskonna liikmete austuse areng.

 • Vaimsetel põhimõtetel kasvatatud lapsed ja noored, kes on riigis helgema tuleviku pant.

 • Vaimsust praktiseerivaid vanemad, kes on tugeva ja hooliva perekonna alus ning tervisliku ja moraalselt kindlate laste allikas.

 

Rahvusvahelise Krišna Teadvuse Ühingu(ISKCON) esindus Eestis on:

Jumal Krišna Püha Nime Tempel / Krišna Teadvuse Eesti Kogudus

asub aadresil: Luise 11a, Tallinn, Eesti, Telefon: 646 00 47

e-mail: tempel@tempel.ee  http://www.tempel.ee/et

 

Tempel on avatud iga päev kell 4:15 kuni kell 20:00.

Mida me pakume?

 • Võimalus lahti saada kõikidest halbadest harjumustest ja arendada positiivseid iseloomuomadusi.

 • Vaimse suhtluse võimalus. Kellega me suhtleme – temasarnaseks me muutume.

 • Teaduslikud teadmised kõikides materiaalse ja vaimse elu sfäärides ja nende praktilises rakenduses (vastused kõikidele küsimustele)

 • Haridus, mis põhineb tuhandete aastate jooksul tõestatud teadmistele, mis käsitlevad looduse peeneidseadusi.

 • Pakume tutvust rikkaliku 5000-aastase india kultuuriga laulu, tantsu, raamatute, loengute ja toidu kaudu.

 • Tervislik eluviis keha, mõistuse ja hinge tasandil.

 • Võimalus arendada puhtaid omakasupüüdmatuid suhteid, mis põhinevad usaldusel ja armastusel.

 • Võimalus aidata inimesi. Sotsiaalsed programmid inimestele, kes on raskes olukorras: puuetega inimesed, lastekodulapsed, kodutud.

 

Mille abil me seda teeme?

 • Individuaalne vaimne praktika

 • Teoreetiline ja praktiline kursus, kus õpetatakse kõrgetasemeliste iseloomuomaduste arendamist, sügavamat maailma mõistmist ning kõrgeimat elu eesmärki

 • Harivad ekskursioonid templis koolilastele, üliõpilastele ja õpetajatele

 • Programm „Krišna sõprade kogukond“ ehk Para Upakara; eesti keeles “kõrgeim heategevus”, mis annab võimaluse igale inimesele tegeleda vaimse praktikaga ja aidata selles ka teisi

 • Armastusega valmistatud tervislik taimetoit

 • Vaimse kirjanduse levitamine

 • Iganädalane pühapäeva programm

 • Igapäevane hommikuprogramm

 • < >

  Töö lastega

 

Miks just Krišna?

Jumal on üks ja ainus. Tema  lõpmatu arv nimesid kirjeldavad  Tema  erinevaid  omadusi.  Krišna nimi tähendab “kõikiköitev”, Rama  tähendab  “kõiki rõõmustav” ja  “Hare”  tähistab pöördumist Jumala sisemise vaimse armastuse energia poole. Nendest nimedest koosnebki  maha-mantra, mida  me laulame:

Hare Krišna Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare

Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Maha-mantra on sanskritikeelne sõna. “Maha” - viitab suursugususele,  ja  “mantra”,  mis koosneb kahest juurest: man – mõistus ja tra – vabastamine, viitab kaitsele.  Nii pöördume me Krišna poole: "Kallis Jumal, palun hõiva meid oma pühendunud teenimisse." Maha-mantra laulmine ja kordamine on Jumala ja tema vaimse energia poole pöördumine. Meie vaimne õpetaja A. C. Bhaktivedanta  Swami  ütles: “Pühade nimede kordamine on vahetu side Jumalaga.  Jumala  pühade  nimede laulmine  on vanim eksisteeriv traditsioon nii judaismis, kristluses, islamis  kui  ka  teistes vaimsetes kultuurides ning religioonides. Samas on see südames peituva armastuseni  viiva  vaimse  praktika  vältimatu osa. Pühade nimede ülistamine on loomulik osa Jumalale armastuse väljendamises.”

 

Miks me laulame tänavatel?

Meie eesmärk on lihtne  –  meenutada  inimestele Jumalat ja Tema isiklikku soovi, et me Teda mäletaksime ning palvetada kõikide kuulajate eest. Kuulates vaimseid  helivibratsioone –  antud juhul  “Hare Krišna”  maha-mantra – ärkab meis algne teadvus. Maha-mantra kordamine palvehelmestel eraldatud  paigas on üks meie  praktika põhilisemaid tahke.  Ja samas vaimse õnne üheks omaduseks on selle lõpmatu kasv, mida me ei saa teistele jagamata jätta.

 

Rahvusvahelise Krishna Teadvuse Ühingu (ISKCON) asutaja-acharya.

1965. aastal saabus võimas Jumala pühendunu A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada kaubalaeval “Dzaladuta”  Ameerika  Ühendriikidesse.Ta oli tollal 69-aastane ja tal ei olnud  kaasas sõpru, raha ega tugevat tervist.  Kõik, mis ta endaga ühes tõi, oli tema vaimse õpetaja ülesanne  tutvustada lääne ühiskonnale Veedade teadmisi koos teadmistega  Jumalast, hingest ja nendevahelisest igavesest seosest. Vaatamata raskustele tõi Bhaktivedanta Swami (või siis Srila Prabhupada nagu teda kutsuvad tema õpilased) ajavahemikus 1965-1977 Krišna teadvuse kogu maailma keskustesse, luues Rahvusvahelise Krišna Teadvuse Ühingu. Ta avas 108 templit viiel kontinendil ning reisis kaksteist korda ümber maailma. Ta kirjutas üle viiekümne teose, mis on avaldatud rohkem kui  70 keeles, mida tänapäeval käsitletakse  mitmes  tuntud  õppeasutuses. Praegusel silmakirjalikkuse ja  tülide ajastul on tema elu haruldaseks ja vajalikuks eeskujuks meile kõigile.

George Harrison (The Beatles) Prabhupadast: “Ta on eeskujuks kõigele, mida õpetas. Srila Prabhupada avaldas  maailmale mõõtmatut mõju. Omamata midagi materiaalset, kandes endas vaid puhast Krišna teadvust, muutis ta tuhanded inimesed pühendunuteks ja avas liikumise, mis ka pärast tema lahkumist tänaseni märkimisväärselt kasvab. Mida vaimselt edasijõudnumad on inimesed, seda sügavamalt teadvustavad nad Srila Prabhupada õpetust ja seda kui palju ta on meie jaoks teinud.”

 

Tema Jumaliku Armulikkuse A.C. Bhaktivedanta  Swami Prabhupada  raamatud

Oleme juba maininud, et A. C. Bhaktivedanta  Swami  Prabhupada   on  meile  jätnud   väärtusliku veedalike teadmiste  pärandi  oma raamatute  näol. Täpsemalt üle poolesaja  teose. Raamatud on tõlgitud sanskriti ja bengali keeltest, millele  on lisatud täpsed selgitused. Kõik tema raamatud ja kirjad, isegi kõige tagasihoidlikumas  formaadis, on  unikaalse tähtsusega.

Srila Prabhupada tähtsaimateks tõlgeteks on “Bhagavad-gita” ja “Srimad-Bhagavatam”. Mõlema teose vanuseks on rohkem kui 5000 aastat ja need on Krišna pühendunute peamisteks filosoofia traktaatideks.

“Bhagavad-gitat” peetakse India  filosoofia  ja vaimse pärandi krooniks ja samas üheks suurimaks filosoofia teoseks maailmas. “Bhagavad-gita”  on jõudnud meieni dialoogina  Jumala Kõrgeima Isiksuse  Sri Krišna  ja tema puhta pühendunu ja sõbra Ardžuna vahel,  milles  Jumal isiklikult  õpetab Ardžunale  eneseteadvustamise kunsti. “Bhagavad-gita”   oli raamat mida lugesid suursugused inimesed nagu Lev Tolstoi,  Einstein, Gandhi ja paljud teised.

“Srimad-Bhagavatam” ehk “Bhagavat Puraana” koosneb 18 000 salmist ja seda  teost võrreldakse Veedade puu küpse viljaga. “Srimad-Bhagavatam” jutustati kuningas Parikšitile püha jõe  Gangese kaldal  seitsme  päeva  jooksul, mil kuningas otsis vastuseid inimelu kõrgeima  eesmärgi ja selle elluviimise kohta veel enne surma. “Bhagavat Puraanas” on lihtsalt ja kättesaadavalt  kirja pandud kõikide Veedade ja Puraanade sisu kokkuvõtvad teadmised. "Bhagavad-gita"  on  esitatud originaalses sanskriti keeles koos transliteratsiooni ning täieliku tõlkega eesti keelde.

 

Prasadampühitsetud toit, mis on pakutud Jumalale

Prasadam omab bhakti-joogas väga olulist tähendust. Teistes joogasüsteemides peab inimene kunstlikult oma meeli tagasi hoidma, aga bhakti-joogas saab ta rakendada oma meeled mitmekülgsetesse rahuldust toovatesse vaimsetesse tegevustesse. Tänu sellisele tegevusele meie meeled järkjärgult vaimsustuvad ja neid hakkavad köitma vaimsed maitsed, mis kaugelt ületavad need maitsed, mis on meile kättesaadavad materiaalses elus.

Krišna teadvuses pakub inimene toidu Krišnale, väljendades sedasi oma armastust Tema vastu. Isegi tavaelus inimene valmistab süüa teise inimese jaoks, tehes seda armastuse ja kiindumuse märgina teise suhtes. Too inimene kellele seda sööki valmistatakse ei hinda ainult sööki vaid ka armastust, millega see toit on tehtud. Sedasi on ka Jumal Krišnale toidu pakkumisega – see aitab meil arendada oma armastust ja pühendumust Tema vastu.

Krisna prasadam on toit, mis toidab keha, mõistust ja hinge. Selline toit on valmistatud armastusega Jumala ja Tema laste vastu, koosneb vooruslikest toiduainetest ja on pühitsetud altaril.

Kuna Krišna omab kõrgeimat võimu ja on absoluutselt vaimne, ning seega kõik mis Temaga kokkupuutesse tuleb, muutub samuti absoluutselt puhtaks ja vaimseks. Vaimselt arenenud inimesed kasutavad toiduks ainult prasadamit, kaitsdes end sedasi materiaalse saastatuse eest ning vabastades end kõikidest pattudest. Prasadanu valmistamiseks ei saa kasutada liha, kala, mune, sibulat, küüslauku, seeni ja uimastavad aineid. Mitte värsked ja riknenud toiduained samuti ei sobi selleks. Prasadami valmstamise ajal tuleb hoida erakordset puhtust. Üldine reegel kõigile: toiduvalmistamise ajal toitu ei maitseta vaid mediteeritakse selllele, et kuidas tuua rahuldust Jumalale. 

Kõigil on võimalik festivali jooksul osta prasadamit mõistliku summa eest. Püüdke hinnata prasadami vaimseid omadusi ja meenutage, et see vabastab meid karma mõjudest.