Maailma ja iseenda tunnetuste laiendamine sisse- ja väljapoole. Abivahendid.

Maailma ja iseenda tunnetuste laiendused sisse- ja väljaspoole.

Abivahendid.

Inimesed on läbi aegade püüdnud mõista ning kogeda :

Kes ma olen?
Kes - Mis on see maailm, mis meid ümbritseb.
Kes – Mis on meie sisemine maailm, kuidas ta toimib ja millised on tema võimalused.
Kuidas need maailmad on omavahel seotud, kuidas nad üksteist mõjutavad?
Kogeda ja taibata, mis on kõige nähtava ja nähtamatu taga – leida üles ning saavutada ühendus kõikse Allikaga.

Vastuste otsimise ja leidmise protsessi võiks nimetada teadvuse avardumiseks nii sügavuti kui avaruseti – Elava Teadvuse puhkemiseks meie meeltes, südames ja kehas.

On loodud lõputult palju erinevas vormis abivahendeid nende eesmärkide saavutamiseks. Lihtsad kehalised  harjutused, väljakujunenud joogasüsteemid, kõige erinevamad meditatsioonid, rituaalid ning tseremooniad, maagilise olemisega hingestatud väeesemed kui ka pühal geomeetrial põhinevad erinevad kividest või muust materjalist megaliitstruktuurid – püramiidid, kiviringid, labürindid, spiraalid, pühade taimede vägedel põhinevad tehnoloogiad,  jne.

Arhailiste traditsioonide keskuses  oleme uurinud just kiviring – eluratta, labürintide, Põhjala spiraalide toimet meie sisemaailma protsessidele, millised on nende praktilised väljundid iseenda ja maailma mõistmisel, juhtimisel.

Loengus püüangi käsitleda nende kivimegaliitide tööpõhimõtteid, kuidas nende abil leitakse kogemused ja vastused nendele igavikulistele küsimustele.

 


See on ka sissejuhatuseks 

SHAMAANIPÄEVAD  12-14. AUGUSTIL

SHAMAANIPÄEVADE EESMÄRGID!

Loodusrahvaste elamise oskuste ning nende maailmatajumise filosoofia tutvustamine.

Teadvuse varjatud ressursside avastamine ning nende kasutama õppimine oma elu juhtimisel.

Iidsete shamanistlike praktikate ja instrumentide tutvustamine, millede kaudu  saab avardada ja süvendada  iseendast ja maailmast arusaamist – Maagiline Ring, Labürint, Kivispiraalid ning samuti erinevad rituaalid ja tseremooniad.

Luua turvaline ja pingevaba õhkkond, kus osalejad saavad tutvuda üksteisega ning jagada kogemusi, kuidas luua ellu rohkem tervist, elurõõmu, elutarkust, jõudu ja väge.

Shamaanipäevad toimuvad tänavu teist korda.
Toetudes eelmise aasta suurele huvile käsitletud teemade suhtes, planeerime tänavu veel sügavamalt ja avaramalt avada shamaanimaailma ilu ja võimalusi.

Peamised teemad:

Saate osa Shamanistliku tervendamise saladustest.

Kuidas kasutada kividest ehitatud labürinte, spiraale, kiviringe kui shamaani töövahendeid iseenda ja maailma teadvustaamisel.

Millised on shamaanitrummiga ja trummirütmidega töö võimalused.

Avardame kontakti iseenda ja loodusega.

Saate meisterdada ise endale shamaaniatribuutikat.

Avatud on shamaaniinventari ja kunsti turg ning näitus.

  http://leiaend.org/node/346


Looduse tunnetuse õpetused  ja tervendusmeetodid

 „Enesetervendamise võtted looduses“

Looduse märgid meile 

Pikk ja praktiline vestlusring


Lisaks  Errolilt

Shamaanitööde ja riituste juhtimine lõkke ääres
Loodustunnetuse õpetaja ERROL VARES „Enesetervendamise võtted looduses“
....  käsitleme nii teoorias kui praktikas metoodikaid, kuidas töötada tervendavalt, puhastavalt iseendaga koosmõjudes maajõujooned ja inimese rakumagnetism. Ehk siis kuidas ennemuiste tervendamiskunst ise end Tervendaja kaudu ilmutas. Enda sisekosmose läbiskanneerimine otsimaks blokeeringuid organismis... Mineviku puhastamine, korrastamine läbi psühhoanalüüsi... Ja enda väljalise tervikolemuse väeline ülesehitamine... Looduspaikkondade erinevad tööiseloomud tervendustöödeks... on märksõnad mida käsitleme. Nende meetodite kaudu maailma vaatlemine on juba iseenesest uuenduslik, sest tajume igasuunalist vajalikku tagasisidet, mis muidu tavaeluliselt on peaaegu et olematu. Ehk siis õpime uuendama enda maailmavaadet ja sealt edasi ka rakutasandil füüsist.