Eesti Etnose loost. Kuhu on kadumas lugupidamine, rõõm ja tänu.

Eesti Etnose loost. Kuhu on  kadumas  lugupidamine, rõõm  ja  tänu.

Mittetraditsionaalselt ...

Enda loomine ja kasutamine oma igapäeva probleemide /situatsioonide lahendamiseks nt, Keskhinge kaitse protsess - nt inimeste massiteadvuse negativismi survest end vabastamine/ vabana hoidmine, oma loomulikke strukltuuride tugevdamine....

Lugu hakkabki sealt, mida rõõmsalt maha vaikitakse: et Kalevi pojad on oma sisult ja käitumise poolest tegelikult need, keda Urantia raamat nimetab Elu Hoidjateks, mitte mingid kanged juhmid mehekolakad, nagu eesti eepose kangelasi pahatihti nimetatakse ja kujustatakse. Kaugelki mitte.. Nad käivad ringi, lustivad ja laulavad, ning nende lauludest kasvab välja elu: üks laulab taimed kasvama, teine  puud ja linnud, Kalivipoeg ise - loomad ja ulukid - nii suured kui väikesed. Seda osa pärimusest esile ei tooda, vaikitakse maha - ja tänu sellele on kadunud ka nende loomilaulud. 

Iseasi kasvatus - kus ema Linda on toiminud kui väike trikser - siin jättis midagi ütlemata, seal - kedagi tänamata, seal - tarka juttu kuulmata, arvestamata. Lapsed õpivad ju enda vanemaid matkides. 

... tuleb juba kanaldatud materjal, mida olen saanud Iidsete Tarkade Nõukogult, mis muide väga täpselt ja väga detailselt on juba eepose sissejuhatuses kirjeldatud. Et mida parandada saab ja kuidas

https://www.facebook.com/svetlana.nikolajeva1