Vaimne- ja Tantra kirjandus - Ingvar Luhaäärelt

Ingvar Luhaäär

 pseudonüümid

Valev Mirtem, Ülev Valder, Tõivelemb Vallak

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal 1970. aastal.

Tema teoste peamine teema on erootika ja esoteerika.

Festivalil

Vaimne- ja Tantra kirjandus


Ингвар Лухаэр -  псеудонюмы  Валев Миртем, Юлев Валдер, Тыивелемб Валлак

На Фестивалие

Духоbная литературa, литература  на Тантритческую тематику