Ruunid, nende varjatud teadmised ja kasutamine, on meile, eestimaalastele omased.

Ruunid on peidus meie alateadvuses, meie esivanemailt tulevas mälus. Kui ruunitähestikku lausume ja kirjutame, ärkab see teadmine meis taas, saab elavaks. 

Räägin ruunimärkidest kui loodusjõudude ja väe erinevatest avaldusvormidest. Ruunidest kui ürgsest keelest, millega loodus meid kõnetab ja mis võimaldab ka meil end kõiksusele arusaadavalt väljendada.

Veidi teen juttu ka ruunimaagia praktilisest poolest. Festivalil pakun ka individuaalseid ruuni ladumisi ehk analüüse.

 Ruunide ja maagiaga olen tegelenud viimased aastad. 2015 aastal alustasin õpinguid Odessa Ruuniordu Peapreestrinna Nadiva Bezpalova käe all. Olen end aktiivselt täiendanud ja praktiseerinud 1999 aastast. Olen reiki ja vabastava hingamise õpetaja. Oman teadmisi ja praktikat traditsioonilises hiina meditsiinis, budistlikus meditatsioonis, toitumises ja erinevates kvantvälja tehnikates. Alguses töötasin põhiliselt läbi massazi ja keha otsese mõjutamise, aga mida aeg edasi seda rohkem peenilma tasandil. See teekond on mind viinud aga looduse lätete ja ruunimaagia juurde.


Ruuninõustamine / Saatuse muutmine / Energeetiline puhastamine: terapeut Maire Sirkel

Olen aastaid igapäevaselt tegelenud väga erinevate teraapiliste  ja vaimsete praktikatega. Huvitun kohalike taimede ja loodusenergiate tervistavast mõjust. Olles süvenenud ida tarkustesse ja lääne psühholoogiasse olen jõudnud ruunide, esivanemate ning maa väe juurde. 
Hetkel tegelen palju ruuninõustamise ja maagiaga. Pean ruuniteemalisi loenguid.

Festivalil  keskendun futhariki ja uthariki vahelistele kosmoloogilistele ja filosoofilistele erinevustele. 

Tutvustan  keele väelisust, eelnevast lähtudes. Õpetan lihtsaid maagia nippe suhtlemiseks vaimse maailmaga. Näiteks " külluse pulbri  " tegemist ja surnuaia ohutismaagilist käitumist. Ja veel mõningaid ruunimärke  abiks ja tervenduseks.

На протяжении многих лет я ежедневно практикую много разных терапевтических и духовных практик. 

Меня интересует целебный эффект местных растений и природных энергий. 

Будучи углубленным до восточной мудрости и западной психологии, я достиг рун, предков и могущества земли.

В настоящее время я увлекаюсь много магии рун, читаю лекции.

На фестивале я сосредотачиваюсь на космологических и философских различиях между футари и утариком.

Я представляю язык языка на основе вышеизложенного.

Я преподаю простые магические трюки для общения с духовным миром. Например, «изобилие порошка» и безопасность кладбищенскoи магии. И еще нескольких рун помогаюших  и излечиваюших.


2016 - ... külastan Odessa Druiidi Ordu pea peapreestrinna Nadiva Bezpalova loenguid Tallinnas, et täiendada oma ruunimaagia alaseid teadmisi.
2014 Alustasin ruunidesse süvenemist, tutvudes põhjalikult paljude ruunimaagide kirjutistega antud teemal. Nimetaksin mind enim mõjutanud autoritest Freya Aswynni (Šotimaal elav hollandlanna) ja Jörgen I. Erikssoni (Rootsi).
Jörgen I. Erikssoni utharki põhine kosmoloogiline lähenemine on mind maagina kõige enam inspireerinud ja valgustanud,
kuna sobitub hästi minu isiklikku maailmatunnetusse ning suhestumisse maagiaga.

Minu vaatenurgast tuleks maagiat kasutada viimases hädas, kuna see tähendab muutust urdri võrgus. Sekkumine ei mõjuta mitte ainult konkreetset inimest, vaid kogu kõiksust. Seega on see suur vastutus. Maagilise sekkumise mõte on luua harmooniat, tuua valgust Maa peale, mitte teenida oma ego. 

 Lisainfo:

Koduleht: https://mairesirkel.weebly.com/

FB:  https://www.facebook.com/Ruuni-koda-2009546559293593/