Meie kolme "katla", väe- ja tarkuseallikate kooskõlla viimine. tseremoonia

See tseremoonia ja praktika järgneb loengule Keltide ühise väe,  tunnetuse ja  ühisteadvuse "kolme "katla"  kohta.  See on Iirimaal säilinud poetilisest  allikast “The three Cauldrons.”  millest lähtub  Pete tõlgendatuna ja juhituna tseremoonia ja riitus mis viib meid teadmise ja väe juurde. Seda  sellisest vaatenurgast ja praktikast,  mis pole meile olnud tuntud. Saame ühendada end kolme allika, "katlaga" kus on teadmine ja vägi. Seda  šamaani trummide ja löökpillidega abil, juhituna, väestatatuna ja kaitstuna suure  meistri  Pete Bengry poolt. Riitus  elik praktika koosneb kolmest  osast, erineva  muusika ja rütmiga akomponeeritud.  See on teie kolme "Katla" allika kooskõlla viimine ja jõustamine.

Korraldaja märkus: Olles  Pete erinevaid praktikaid kogenud ei kahtle me põrmugi et seegi praktika saab olema tegus ja "enneolematu" andes uut tunnetust ja teadmist  endast   ja maailmast.

Loeng: "Kolm Keldi väe- ja tarkusekatelt".    

Kolme, poeetiliselt,  "katla" mõiste ja sisulinegi kasutamine on pärit keldi kultuurist See on Keldi kultuuri, paganlikku müstitsismi ja vaimset sümbolismi säilinud ja seetõttu tegelikku kasutamist võimaldav praktika, mitte vaid poeem, nt  "Poesy Cauldy". Saame uue teadmise oma olemise, struktuuri kohta. Nii vaimse kui füüsilise kohta.  See loeng eelneb  tegelikule  kasutamisele  teummide, löölpillide ja  suure  meistri  Pete Bengry juhtimisel ja kaitstuna. Tseremoonia  järgneb  loengule väikese  ajavahega.


“The three Cauldrons.” This lecture will also support the practical opportunity to align your three Cauldrons within a ceremonial workshop. 


Mis on 3 katelt selles festivali  kontekstis: What are the Three Cauldrons? by Mary Pat Lynch, 2008: http://threecauldrons.com/writing/written/ThreeCauldronsMontreal08MPL.pdf

Sources of nourishment, objects of quest, and containers of transformation, cauldrons simmer at the heart of Celtic myth. They are sought after but out of reach, redemptive yet threatening, holding mysteries that few ever plumb. And yet our manuscript says we each have cauldrons born within us. How many cauldrons do we have? Not hard: Three is ever the sacred number of the Celts. The first is Coire Goriath, translated as the Cauldron of Warming, Incubation, Maintenance or Sustenance. Coire Ermai, the second, is the Cauldron of Vocation or Motion. Coire Sois, the third, is called the Cauldron of Knowledge or of Wisdom. Most translators believe all three cauldrons are present at birth, but one interpretation is that each cauldron is only ‘born’ or generated within us when we are ready. Each cauldron can be in one of three positions: upright, tilted, or inverted. The position indicates the ability of a cauldron to function. An upright cauldron can hold and 'cook' its ingredients; a tilted cauldron allows its contents to slip away; an inverted one loses everything.

 Workshop:                                                                                                          

“Aligning your three Cauldrons.”

This workshop will continue on from the lecture about the three cauldrons from Celtic culture. You will receive an opportunity to connect to each Cauldrons being guided by shamanic drums and percussion. The workshop will be split into three sections of music, supporting the alignment of the three Cauldrons in your body.

Lecture:  “The three Cauldrons.”

The three Cauldrons is from Celtic culture, which has influenced pagan mysticism and spiritual symbolism. Based on the Irish poem ‘The Cauldron of Poesy’ you will learn about the symbolism of each Cauldron and its spiritual presence. This lecture will also support the practical opportunity to align your three Cauldrons within a ceremonial workshop.

Organizer  remark ;-D  WIKI: Definition of cauldron 

1 : a large kettle or boiler
2 : something resembling a boiling cauldron in intensity or degree of agitation a cauldron of intense emotions

Contact Details

Email: beinginbeauty@gmail.com  

Also my website: www.beinginbeauty.com

https://youtu.be/sOMvXF9zN4k