Bengry, Pete - imed shamaanitrummiga

Pete Bengry

Minu ühendus shamaanitrummi ja löökpillidega algas siis kui olin viiene. Trumm jõudis minuni kui tunnetuslik teejuht, ta hoidis ja toetas minu teed lapsepõlvest täiskasvanuikka. Kui suhtlesime sügavuti, muutus meie ühendus ühtsuseks – mina mängisin, trumm kuulas, trumm rääkis, mina kuulasin. Ühendust trummiga olen jätkanud läbi elu, tegutsedes nii professionaalse muusiku kui shamanismi praktiseerijana.

Kui hiljem alustasin klassikalise shamanismi õpinguid, avastasin, et mu oskused ja tehnika mõistmine olid väga loomulikud ja ma tundsin end shamaanitöös koduselt. See töö on minu elu tuum.

Contact Details

Email: beinginbeauty@gmail.com  

Also my website: www.beinginbeauty.com

https://youtu.be/sOMvXF9zN4k

Mobile: 0044 + (0) 7947 343 639

Loeng:

Olles mänginud löökpille 40 aastat ja praktiseerides shamanismi 30 aastat, on minu vaimumaailma õpetajad suunanud mind keskenduma pigem helile, mitte sõnadele. Me elame maailmas kus me oleme ümbritsetud stiimulitest (mõjutajatest) ja analüüsime vatuvõetavat informatsiooni, et seda mõista ja vastavalt tegutseda. Vaimuilma heli jääb puhtaks, hinnaliseks ja igaühe jaoks unikaalseks. Meie keha loomupärane anne on võtta vastu tervenemist ilma mõistuse interpretatsioonita. Heli on universaalne keel mis ei vaja tõlkimist. Vaim räägib, ma kuulan, heli tekib, tervenemine toimub.

Protsess:

Shamaanid töötavad pimeduses, imed toimuvad keha siseses pimeduses. Sageli võtame neid imesid enesestmõistetavatena, kuna oleme mitteteadlikud paljudest, meis elu alal hoiavatest füüsilistest funktsioonidest. Protsess, mille ma osalejateni toon, on shamaani helirännak, mis juhatab inimesed läbi nende keha loomupärasuse. Nad võtavad vastu tervenemist vaimu poolt, et sügavamast perspektiivist ära tunda oma teadlikkus elu suhtes. Paljud meist on mitteteadlikkusest pimestatud. Pakutav protsess ärgitab võimet näha elu mõlemat külge - nii sisemist kui välist.

My connection with the drum and percussion began at the age of five. It arrived as an intuitive guide, which held and supported me from childhood to adulthood. Our union became one as together we communicated deeply, I played, she listened, she spoke, I listened. I have continued this connection throughout my life, working as both a professional musician and shamanic practitioner. Later when I commenced my training in classic shamanism, I discovered that my skills and understanding the techniques 

were very natural and I knew I was at home within shamanic work. It was my core existence in life. 

 


Lecture: 

Having played percussion for forty years and practiced shamanism for thirty years, my teachers in the spirit world have directed me to focus on sound rather than words. We live in a world where we are surrounded by stimulus and so we analyze information that we receive in order to understand and process. Sound from the spirit world remains pure, precise and unique to an individual. It is the genius of the body that receives 

the healing without the interpretation of the mind. Sound is a universal language, which requires no translation. Spirit talks, I listen, sound produced, healing happens.