Y-2016,15,14 Eluallikas MTÜ

Kabbala. Mis see on?

Kui sa ikka veel esitad endale küsimuse: - Kustkohast ma tulen?, - ei saa sa vastust ilma Kabbalata.

Kui sind huvitab, milline on se maailm, kus sa elad, milles on elu mõte, - ei saa sa vastust ilma Kabbalata.

Meie maailma valitseb tohutu jõudude süsteem, mida kutsutakse Ülimmaailmaks, ning meie ei saa sinna sekkuda ilma teadmata seaduspärasust, mille järgi see töötab.

Kabbala õpetab, kuidas see süsteem toimib, kuidas ta mõjutab meie maailma ning kuidas meie saame, teadlikult minnes selle protsesseiga kaasa, näha meie ja ka kogu inimkonna elu muutusi.

On teada, et Kabbala on salaõpetus. Just tulenevalt sellest Kabbala ümber on tekkinud mitmed legendid, kuulujutud... Alles XX sajandi lõpuks lubati avalikustada Kabbala teadmisi kõigile ja levitada neid üle maailma.

Miks? Sellepärast, et nüüd on inimesed valmis selleks, et ette kujutada Ülimmaailma kui jõudude, jõuväljade maailma, maailma, mis on mateeriast üle. Just seda jõudude ja mõttete maailma juhibki Kabbala.

Meie aja suurimaks praktiseerivaks kabbalistiks on Mihhael Laitman. Tema õpetus, mis põhineb nii silmapaistvaimate kabbalistide uuringumaterjalidel, kui ka enda oma Tee avastustel, on väga populaarne üle maailma. Täna maailmas töötab üle 150 M. Laitmani kooli osakonda. Üks nendest asub Eestis, Tallinnas.

Tallinna kooli esindajad räägivad teile Kabbalast ning demonstreerivad, kuidas selle metoodika toimib. Kuid on üks eeltingimus - teie huvi ja osavõtt.

Meie ressurssid: http://www.kabbalah.info/rus    http://www.laitman.ru