Väe ring - eluring - aastaring. Seosed ja allikad.

VÄE RING, ELU RING
Ruunide maailmas on olemas selline termin nagu "Väe Ring". See hõlmab tavaliselt päikeseseisaku pühade aastast tsüklit. Põhjamaade traditsioonis on rattal 8 kodarat. Igal Väe ringi punktil on oma nimi, oma jumalikkus ja oma ruunid. Igal ringi sektoril on samuti oma nimi ja samasus inimese elutsükli, aga ka Maa aastatsükliga.
Inimene on Kõiksuse lahutamatu osa. Kõik protsessid, mis Kõiksuses aset leiavad, kajastuvad meist igaühe psüühilises, energeetilises ja füüsilises elus, teame me seda või mitte. Et saada passiivsest elanikust ülemaailmsete protsesside osaliseks, ei piisa sellest, et tunda ruunide teooriat, vaid vaja on ka koguda Väge. Siseneda seisundisse "ma suudan". Selle seisundi saavutamise üks kohustuslikke eeldusi on Väe ringi traditsioonide ja rituaalide järgimine. Sajandite jooksul kujunenud rituaalid viivad inimese energeetilisse ühendusse Kõiksuse Jõu voogudega. Inimene saab Elu suures mustris "omaks". Alles siis võib ta saada maagiks. Kui inimene on Maailmaga kokku sulanud, suudab ta seda muuta. Maagi tee on raske ja aeganõudev, kuid ilus ja suursugune!
Meie teiega kohtume ühel Väe Ringi pühal, mille nimi on Lugnasar. Harutame seda ratast koos!

Lugupidamisega,
С уважением,

Tatjana Kukk

Mob +372 56629089

http://leiaend.onepagefree.com/   leiaend@gmail.com naidisebja@gmail.com

FB: Tatjana Kukk

Festival LEIAEND- NAIDISEBJA          
- Aivar +372 59193707   -  Tanja+372 56629089 - 

www.naidisebja.org    FB:  https://www.facebook.com/leiaend.naidisebja


КРУГ МОГУЩЕСТВА. КРУГ ЖИЗНИ.

В руническом мире существует термин Круг силы. В это понятие обычно вкладывается понятие годового цикла праздников Солнцестяния. В Северной традиции рассматривается Круг с 8 спицами. Каждая точка на Колесе Силы имеет свё название, своё божество и свои Руны. Каждый сектор между спицами также имеет своё название и соответствие как в жизненном цикле человека, так и в годовом цикле Земли.

 Человек является неотъемлимой частью Вселенной. Все процессы, происходящие в ней отражаются в психической, энергетической и физической жизни каждого из нас, знаем мы это или нет. Для того, чтобы перейти из пассивного жителя к активному участнику всемирных процессов необходимо не только знать теорию Рун, но набраться Могущества. Войти в состояние "я могу". Одно из обязательных условий наработки этого состояние - соблюдение традиций и ритуалов Круга силы. Ритуалы,  создаваемве веками, приводят человека к соединению энергетическими нитями с потоками Силы Вселенной. Человек становится" своим" в великой ткани Жизни. И только тогда он может стать магом. Когда человек слился с Миром, он может его изменять. Путь мага непростой и небыстрый, но красивый и великий!

 Мы с вами  встречаемся в период одного из праздников Круга Могущества- Лугнасар. Будем раскручивать колесо вместе!


2016.  aastal oli: Shamaan, teadja, ravija -selgitan ja teeme...