"Kolm Keldi väe- ja tarkusekatelt" - loeng ja ettevalmistus suureks riituseks

Kolme “keedukatla” ehk kolme väekeskuse mõiste pärineb keldi kultuurist, olles seotud paganliku müstitsismi ja spirituaalse sümbolismiga. Inimese seesmise kolme katla idee toetub 7. sajandist pärinevale iiri poeemile “The Cauldron of Poesy”. Poeemi järgi asub inimeses kolm anumat, millesse inspiratsiooni vägi saab voolata, milles seda väge alalhoitakse ja “keedetakse”. Loengu käigus õpime tundma kõigi kolme anuma sümboolset ja spirituaalset olemust. 

Loeng toetab võimalust joondada oma “keedukatlad” praktilise töötoa käigus mis peale väikest ajavahet loengule järgneb.

“The three Cauldrons.” This lecture will also support the practical opportunity to align your three Cauldrons within a ceremonial workshop. 

Meie kolme "katla", väe- ja tarkuseallikate kooskõlla viimine. tseremoonia

Meie sees oleva kolme väekeskuse tasakaalustamise tseremoonia.

See tseremoonia järgneb Pete Bengry loengule “Kolm keedukatelt”, mis tutvustab keldi kultuurist pärit arusaama, mille kohaselt asub inimeses kolm anumat, millesse inspiratsiooni vägi saab voolata ning milles seda väge alalhoitakse ja “keedetakse”. Tseremoonia käigus on sul võimalik šamaanitrummi- ja löökpillihelide saatel võtta ühendust oma kehas olevate väekeskustega. Tseremoonia koosneb kolmest muusikalisest osast, mis toetavad sinu kehas olevate väeanumate joondamist ja tasakaalustamist.

Korraldaja märkus: Olles ise Pete erinevaid praktikaid kogenud, ei kahtle me põrmugi, et seegi praktika saab olema tõhus ja "enneolematu", andes osalejatele uut tunnetust ja teadmisi iseendast ja maailmast.

Mis on 3 katelt selles festivali  kontekstis:

What are the Three Cauldrons? by Mary Pat Lynch, 2008: http://threecauldrons.com/writing/written/ThreeCauldronsMontreal08MPL.pdf

Sources of nourishment, objects of quest, and containers of transformation, cauldrons simmer at the heart of Celtic myth. They are sought after but out of reach, redemptive yet threatening, holding mysteries that few ever plumb. And yet our manuscript says we each have cauldrons born within us. How many cauldrons do we have? Not hard: Three is ever the sacred number of the Celts. The first is Coire Goriath, translated as the Cauldron of Warming, Incubation, Maintenance or Sustenance. Coire Ermai, the second, is the Cauldron of Vocation or Motion. Coire Sois, the third, is called the Cauldron of Knowledge or of Wisdom. Most translators believe all three cauldrons are present at birth, but one interpretation is that each cauldron is only ‘born’ or generated within us when we are ready. Each cauldron can be in one of three positions: upright, tilted, or inverted. The position indicates the ability of a cauldron to function. An upright cauldron can hold and 'cook' its ingredients; a tilted cauldron allows its contents to slip away; an inverted one loses everything. Loe edasi, link alguses.


Email: beinginbeauty@gmail.com  

Also my website: www.beinginbeauty.com

https://youtu.be/sOMvXF9zN4k

Mobile: 0044 + (0) 7947 343 639