Bengry, Pete - imed tegelikes rituaalides ja muusikas

Pete Bengry

Minu ühendus shamaanitrummi ja löökpillidega algas siis kui olin viiene. Trumm jõudis minuni kui tunnetuslik teejuht, ta hoidis ja toetas minu teed lapsepõlvest täiskasvanuikka. Kui suhtlesime sügavuti, muutus meie ühendus ühtsuseks – mina mängisin, trumm kuulas, trumm rääkis, mina kuulasin. Ühendust trummiga olen jätkanud läbi elu, tegutsedes nii professionaalse muusiku kui shamanismi praktiseerijana.

Kui hiljem alustasin klassikalise shamanismi õpinguid, avastasin, et mu oskused ja tehnika mõistmine olid väga loomulikud ja ma tundsin end shamaanitöös koduselt. See töö on minu elu tuum.

Email: beinginbeauty@gmail.com  

Also my website: www.beinginbeauty.com  https://youtu.be/sOMvXF9zN4k  Mobile: 0044 + (0) 7947 343 639

Please see my new book available on Amazon in the UK and the USA: https://www.amazon.co.uk/dp/1976091519/

Meie kolme "katla", väe- ja tarkuseallikate kooskõlla viimine. Meie sees oleva kolme väekeskuse tasakaalustamise tseremoonia.

See järgneb Pete Bengry loengule “Kolm keedukatelt”, mis tutvustab keldi kultuurist pärit arusaama, mille kohaselt asub inimeses kolm anumat, millesse inspiratsiooni vägi saab voolata ning milles seda väge alalhoitakse ja “keedetakse”. Tseremoonia käigus on sul võimalik šamaanitrummi- ja löökpillihelide saatel võtta ühendust oma kehas olevate väekeskustega. Tseremoonia koosneb kolmest muusikalisest osast, mis toetavad sinu kehas olevate väeanumate joondamist ja tasakaalustamist.

Korraldaja märkus: Olles ise Pete erinevaid praktikaid kogenud, ei kahtle me põrmugi, et seegi praktika saab olema tõhus ja "enneolematu", andes osalejatele uut tunnetust ja teadmisi iseendast ja maailmast.

Loeng: "Kolm keedukatelt”  Loeng, mis toetab “kolme keedukatla” - inimese kolme sisemise väekeskuse tasakaalustamist.

Kolme “keedukatla” ehk kolme väekeskuse mõiste pärineb keldi kultuurist, olles seotud paganliku müstitsismi ja spirituaalse sümbolismiga. Inimese seesmise kolme katla idee toetub 7. sajandist pärinevale iiri poeemile “The Cauldron of Poesy”. Poeemi järgi asub inimeses kolm anumat, millesse inspiratsiooni vägi saab voolata, milles seda väge alalhoitakse ja “keedetakse”. Loengu käigus õpime tundma kõigi kolme anuma sümboolset ja spirituaalset olemust. Loeng toetab võimalust joondada oma “keedukatlad” praktilise töötoa käigus mis peale väikest ajavahet loengule järgneb

Mis on 3 katelt selles festivali  kontekstis:

What are the Three Cauldrons? by Mary Pat Lynch, 2008: http://threecauldrons.com/writing/written/ThreeCauldronsMontreal08MPL.pdf

Sources of nourishment, objects of quest, and containers of transformation, cauldrons simmer at the heart of Celtic myth. They are sought after but out of reach, redemptive yet threatening, holding mysteries that few ever plumb. And yet our manuscript says we each have cauldrons born within us. How many cauldrons do we have? Not hard: Three is ever the sacred number of the Celts. The first is Coire Goriath, translated as the Cauldron of Warming, Incubation, Maintenance or Sustenance. Coire Ermai, the second, is the Cauldron of Vocation or Motion. Coire Sois, the third, is called the Cauldron of Knowledge or of Wisdom. Most translators believe all three cauldrons are present at birth, but one interpretation is that each cauldron is only ‘born’ or generated within us when we are ready. Each cauldron can be in one of three positions: upright, tilted, or inverted. The position indicates the ability of a cauldron to function. An upright cauldron can hold and 'cook' its ingredients; a tilted cauldron allows its contents to slip away; an inverted one loses everything.


2017. aastal  oli 

Loeng: Olles mänginud löökpille 40 aastat ja praktiseerides shamanismi 30 aastat, on minu vaimumaailma õpetajad suunanud mind keskenduma pigem helile, mitte sõnadele. Me elame maailmas kus me oleme ümbritsetud stiimulitest (mõjutajatest) ja analüüsime vatuvõetavat informatsiooni, et seda mõista ja vastavalt tegutseda. Vaimuilma heli jääb puhtaks, hinnaliseks ja igaühe jaoks unikaalseks. Meie keha loomupärane anne on võtta vastu tervenemist ilma mõistuse interpretatsioonita. Heli on universaalne keel mis ei vaja tõlkimist. Vaim räägib, ma kuulan, heli tekib, tervenemine toimub.

Protsess: Shamaanid töötavad pimeduses, imed toimuvad keha siseses pimeduses. Sageli võtame neid imesid enesestmõistetavatena, kuna oleme mitteteadlikud paljudest, meis elu alal hoiavatest füüsilistest funktsioonidest. Protsess, mille ma osalejateni toon, on shamaani helirännak, mis juhatab inimesed läbi nende keha loomupärasuse. Nad võtavad vastu tervenemist vaimu poolt, et sügavamast perspektiivist ära tunda oma teadlikkus elu suhtes. Paljud meist on mitteteadlikkusest pimestatud. Pakutav protsess ärgitab võimet näha elu mõlemat külge - nii sisemist kui välist.