Bengry, Pete - imed tegelikes rituaalides ja muusikas

Pete Bengry

Minu ühendus shamaanitrummi ja löökpillidega algas siis kui olin viiene. Trumm jõudis minuni kui tunnetuslik teejuht, ta hoidis ja toetas minu teed lapsepõlvest täiskasvanuikka. Kui suhtlesime sügavuti, muutus meie ühendus ühtsuseks – mina mängisin, trumm kuulas, trumm rääkis, mina kuulasin. Ühendust trummiga olen jätkanud läbi elu, tegutsedes nii professionaalse muusiku kui shamanismi praktiseerijana.

Kui hiljem alustasin klassikalise shamanismi õpinguid, avastasin, et mu oskused ja tehnika mõistmine olid väga loomulikud ja ma tundsin end shamaanitöös koduselt. See töö on minu elu tuum.

Email: beinginbeauty@gmail.com  

Also my website: www.beinginbeauty.com  https://youtu.be/sOMvXF9zN4k  Mobile: 0044 + (0) 7947 343 639

Please see my new book available on Amazon in the UK and the USA: https://www.amazon.co.uk/dp/1976091519/

Meie kolme "katla", väe- ja tarkuseallikate kooskõlla viimine. tseremoonia

See tseremoonia ja praktika järgneb loengule Keltide ühise väe,  tunnetuse ja  ühisteadvuse "kolme "katla"  kohta.  See on Iirimaal säilinud poeetilisest  allikast “The three Cauldrons.”  millest lähtub  Pete tõlgendatuna ja juhituna tseremoonia ja riitus mis viib meid teadmise ja väe juurde. Seda  sellisest vaatenurgast ja praktikast,  mis pole meile olnud tuntud. Saame ühendada end kolme allika, "katlaga" kus on teadmine ja vägi. Seda  šamaani trummide ja löökpillidega abil, juhituna, väestatuna ja kaitstuna suure  meistri  Pete Bengry poolt. Riitus  elik praktika koosneb kolmest  osast, erineva  muusika ja rütmiga toetatud ja juhitud.  See on teie kolme "Katla" allika kooskõlla viimine ja jõustamine.

Korraldaja märkus: Olles  Pete erinevaid praktikaid kogenud ei kahtle me põrmugi et seegi praktika saab olema tegus ja "enneolematu" andes uut tunnetust ja teadmist  endast   ja maailmast.

Loeng: "Kolm Keldi väe- ja tarkusekatelt".

Kolme, poeetiliselt,  "katla" mõiste ja sisulinegi kasutamine on pärit keldi kultuurist See on Keldi kultuuri, paganlikku müstitsismi ja vaimset sümbolismi säilinud ja seetõttu tegelikku kasutamist võimaldav praktika, mitte vaid poeem, nt  "Poesy Cauldy". Saame uue teadmise oma olemise, struktuuri kohta. Nii vaimse kui füüsilise kohta.  See loeng eelneb  tegelikule  kasutamisele  trummide, löökpillide ja  suure  meistri  Pete Bengry juhtimisel ja kaitstuna. Tseremoonia  järgneb  loengule väikese  ajavahega.

“The three Cauldrons.” This lecture will also support the practical opportunity to align your three Cauldrons within a ceremonial workshop. 

Mis on 3 katelt selles festivali  kontekstis:

What are the Three Cauldrons? by Mary Pat Lynch, 2008: http://threecauldrons.com/writing/written/ThreeCauldronsMontreal08MPL.pdf

Sources of nourishment, objects of quest, and containers of transformation, cauldrons simmer at the heart of Celtic myth. They are sought after but out of reach, redemptive yet threatening, holding mysteries that few ever plumb. And yet our manuscript says we each have cauldrons born within us. How many cauldrons do we have? Not hard: Three is ever the sacred number of the Celts. The first is Coire Goriath, translated as the Cauldron of Warming, Incubation, Maintenance or Sustenance. Coire Ermai, the second, is the Cauldron of Vocation or Motion. Coire Sois, the third, is called the Cauldron of Knowledge or of Wisdom. Most translators believe all three cauldrons are present at birth, but one interpretation is that each cauldron is only ‘born’ or generated within us when we are ready. Each cauldron can be in one of three positions: upright, tilted, or inverted. The position indicates the ability of a cauldron to function. An upright cauldron can hold and 'cook' its ingredients; a tilted cauldron allows its contents to slip away; an inverted one loses everything.


2017. aastal  oli

Loeng:

Olles mänginud löökpille 40 aastat ja praktiseerides shamanismi 30 aastat, on minu vaimumaailma õpetajad suunanud mind keskenduma pigem helile, mitte sõnadele. Me elame maailmas kus me oleme ümbritsetud stiimulitest (mõjutajatest) ja analüüsime vatuvõetavat informatsiooni, et seda mõista ja vastavalt tegutseda. Vaimuilma heli jääb puhtaks, hinnaliseks ja igaühe jaoks unikaalseks. Meie keha loomupärane anne on võtta vastu tervenemist ilma mõistuse interpretatsioonita. Heli on universaalne keel mis ei vaja tõlkimist. Vaim räägib, ma kuulan, heli tekib, tervenemine toimub.

Protsess: Shamaanid töötavad pimeduses, imed toimuvad keha siseses pimeduses. Sageli võtame neid imesid enesestmõistetavatena, kuna oleme mitteteadlikud paljudest, meis elu alal hoiavatest füüsilistest funktsioonidest. Protsess, mille ma osalejateni toon, on shamaani helirännak, mis juhatab inimesed läbi nende keha loomupärasuse. Nad võtavad vastu tervenemist vaimu poolt, et sügavamast perspektiivist ära tunda oma teadlikkus elu suhtes. Paljud meist on mitteteadlikkusest pimestatud. Pakutav protsess ärgitab võimet näha elu mõlemat külge - nii sisemist kui välist.

My connection with the drum and percussion began at the age of five. It arrived as an intuitive guide, which held and supported me from childhood to adulthood. Our union became one as together we communicated deeply, I played, she listened, she spoke, I listened. I have continued this connection throughout my life, working as both a professional musician and shamanic practitioner. Later when I commenced my training in classic shamanism, I discovered that my skills and understanding the techniques were very natural and I knew I was at home within shamanic work. It was my core existence in life. 


Having played percussion for forty years and practiced shamanism for thirty years, my teachers in the spirit world have directed me to focus on sound rather than words. We live in a world where we are surrounded by stimulus and so we analyze information that we receive in order to understand and process. Sound from the spirit world remains pure, precise and unique to an individual. It is the genius of the body that receives 

the healing without the interpretation of the mind. Sound is a universal language, which requires no translation. Spirit talks, I listen, sound produced, healing happens.